Chân Diện

Tác giả:

Em có biết …
Trăng, Ðêm – Ðồng huyễn ảnh
Là bóng loà – Hư ảnh giữa hư tâm
Em có biết …
Rừng hoang và vực thẳm
Là khi lòng chìm đắm giữa mù tăm

Và con người, trôi giạt kiếp trăm năm
Luân hoá mãi dòng sông đời trường hận
Hạnh phúc – Khổ đau, trùng duyên đối cận
Biết về đâu hồn lạc mảnh phù vân ?

Khởi – Kết nào cũng tịch lặng tiêu dao
Khi ta biết xa lìa bao thương giận
Uyên nguyên nguồn trong sáng ánh tin yêu
Khi ta thấy Yêu – Không là trao – nhận

Em có biết . . .
Chân tâm chừng im vắng
Là ẩn tàng một rực rỡ xuân dương
Em có biết
giữa đôi bờ bỉ ngạn
Là huyền hằng một đại ngã yêu thương …

11/15/02

Thảo luận cho bài: "Chân Diện"