Chân dung Tagor

Tác giả:

Râu tóc cũng phải lòng mây gió
Du hành, suy tưởng, trắng phơ phơ
Tương tư những đính đời hóa đá
Trong hư vô, cũng lạ, trơ trơ.

Thảo luận cho bài: "Chân dung Tagor"