Chân Dung Thiếu Phụ

Tác giả:

Cuối chiều …

Cành khô,
đồng cháy,
xác diều tòng teng

Chơ vơ trên mỏm đá đen
con thuyền trơ xác.
… không quen bến đời

nên mắt tối
tóc tả tơi
nên môi thâm tím,
da bời bời xanh.

Giữa buồng ngực nhỏ mong manh
con bồ câu chết hóa thành mặt trăng.

Thiếu phụ nhập cõi vĩnh hằng

Chiều tan!
Góc tối thằn lằn gọi ai !

Thảo luận cho bài: "Chân Dung Thiếu Phụ"