Chân Dung Tự Họa

Tác giả:

thuở nhỏ trốn nhà coi kiếm hiệp
lớn theo chinh chiến chẳng vui gì
nay con chim nhí khi buồn hót
đâu đó hiên người khúc tình si

11 tháng 6, 02

Thảo luận cho bài: "Chân Dung Tự Họa"