Chán Nản 13

Tác giả:

Chừng một ngày kia đã đến rồi
Một ngày đất lạnh phủ thân tôi
Một ngày không có còn tôi nữa
Ngày ấy nhân gian có ngậm ngùi 

Một ngày không có nhiều mây trắng
Không có nắng vàng chiếu long lanh
Không có nghĩa là không có cả
Một người, khi xác đã lạnh tanh 

Một ngày không có một người qua
Một xác thân khô liệm kính và
Một cỗ quan tài xơ xác lạnh
Một mãnh linh hồn bổng xót xa 

Một ngày nuối tiếc chuyện nhân gian
Ðể thấy bao nhiêu cái phủ phàng
Nhìn quanh chẳng có còn ai nữa
Ngoài cái quan tài lạnh khói nhan 

Từ cõi nhân gian quá lạnh lùng
Thì hồn giữ lại cũng như không 
Tôi còn lưu luyến làm chi nữa
Hồn hãy tiêu tan xuống mộ cùng 
12.20.01

Thảo luận cho bài: "Chán Nản 13"