Chân Nguyên

Tác giả:

Trình bày:
Hà Thanh

Trình bày:
Lệ Thu

Chân nguyên – Tiếng ấy quen thân từ thuở hồng hoang
Chân nguyên – Bóng dáng song sinh từ cõi địa đàng
Mãi theo hoa đốm hư không
Chìm trong biển tối mênh mông
Từ ấy ta quên đường về
Ta quên đường về…
Chân nguyên ơi !

Chân nguyên – Chẳng cách không gian và chẳng thời gian
Chân nguyên – Người vẫn trung trinh chờ ta trở về
Mãi mê trong chốn trần lao
Chìm trong thinh sắc xôn xao
Từ ấy ta quên đường về
Ta quên đường về…
Chân nguyên ơi !

Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa
Sớm khuya như giục lòng ta trở về nơi quê nhà
Cuộc đời như khói như sương
Mà người sao mãi vấn vương
Mê lầm nên đau thương trầm luân mãi…

Lối đi về đốt tuệ thường soi
Tiếng từ âm mãi thường vang
Đường đi trải ánh nắng vàng

Trở về ân trú chân nguyên
Cuộc trần thôi hết đảo điên
Tâm thường như hư không
Chân nguyên…

Thảo luận cho bài: "Chân Nguyên"