Chân Tâm Tỏ Bày

Tác giả:


 

Ta ngồi tâm vắng lặng
Không mộng ở tương lai
Không tìm lại qúa khứ
Nuối tiếc chi tàn phai

Ta ngồi tâm tự tại
Không một cũng không hai
Đóa hoa không phiền muộn
Nguồn thiền tự triển khai

Bước chân về lững thững
Người đến tựa áng mây
Tình thương thầy chỉ lối
Chân tâm con tỏ bầy

Chân không vốn mầu nhiệm
Niết bàn thể yên vui
Tâm bình hoà vũ trụ
Thuyền đời đi êm xuôi

 

 

 

Thảo luận cho bài: "Chân Tâm Tỏ Bày"