Chân trời mới

Tác giả:

Sống, có những niềm vui đơn giản
Không phải mua, cũng chẳng cần xin
Thật ấm áp, một bàn tay bạn
Rất thân thương, một ánh mắt nhìn.

Ôi! Đất nước bao năm bom đạn
Từng chia cơm, chia lửa, chia hầm
Cao đẹp vậy, lòng người thanh thản
Ta cùng ta, đồng chí, đồng tâm.

Đời, đâu phải thị trường nhân phẩm
Gian ác mang mặt nạ thánh hiền
Tình nghĩa cũng theo thời lạnh ấm
Bạc vàng đo giá trị, sang hèn ?

Có lẽ nào ta lại quên ta
Đàn chim én báo mùa xuân tới
Vượt muôn trùng sóng lớn, đường xa
Ta sẽ đến, những chân trời mới…
(12-1992)

Thảo luận cho bài: "Chân trời mới"