Chân trời

Tác giả:

Anh như người chạy ngút hơi về trang giấy
Về đến nơi, nó đã hoá chân trời
Cái ánh nắng trên cao lừa anh đấy
Anh ngỡ còn sớm mà, hoá đã tuổi năm mươi.

Thảo luận cho bài: "Chân trời"