chàng

Tác giả:

chàng dáng buồn như núi
thăm thẳm đợi người
trên phố hoang vu
bảo rằng thu
ừ, thì thu
nắng mưa gì
cũng một màu
nhớ
thương.

Thảo luận cho bài: "chàng"