Chẳng biết yêu nhau phải những gì

Tác giả:

Năm đã qua rồi, trong lớp học
Tôi nghe Uyển đọc bài thi
Hai ta trẻ lắm tình thơ dại
Chẳng biết… yêu nhau phải những gì?

Thảo luận cho bài: "Chẳng biết yêu nhau phải những gì"