chẳng nhớ đường về

Tác giả:

lại đây nhé cho vòng tay êm ấm

cho tâm người dệt mộng say đêm thơ
buồn chẳng thể
yêu chẳng nhớ đường về

giọng cười say ngọt ngây đôi môi mọng
cho tâm hồn trắng trong quấn quyện nhau
giàn hoa tím
ngây ngô trong đôi mắt

tìm đi nhé trong tay nắm bàn tay
lời hoa mộng sợi dây leo hạnh phúc
quấn bên nhau
sương chiều mái nhà tranh

lại đây nhé cho vòng tay êm ấm
cho lòng người dệt mộng say đêm thơ
sầu chẳng thể
yêu chẳng nhớ đường về

Phi Yên
09.2001 

Thảo luận cho bài: "chẳng nhớ đường về"