Chàng Ra Đi

Tác giả:

Sáng tác cuối thập niên 40

1.
Trời chiều thu
Nước sóng hồ thu
Gió reo thông vàng
Chiều biên khu
Lác đác rừng thu
Lá rơi . . . lá rơi

Rừng cây hoang
Tháng 8 rền vang
Gió reo bên ngàn
Chiều biên khu
Lác đác tiều phu
Ngắm mây trời thu

Điệp khúc

Chiều rừng vắng
Bóng người mải mê
Cúi lưng xuống đồi
Dưới túp lều tranh
Nghe lá rơi . . . nghe lá rơi

Chiều rừng vắng
Tiếng người dưới thôn
Buồn sơn nữ ơi
Một mình loan say
Nghe lá rơi . . . nghe lá rơi ừ ư ứ . . .

2.
Chiều năm xưa
Cất bước chàng đi
Giết quân tham tàn
Nàng bâng khuâng
Dưới túp lều tranh
Đứng trông lá rơi

Chàng ra đi
Giúp nước vì dân
Giết quân tham tàn
Bàn tay em
Bón xén đồng xanh
Dưới ánh chiều thu

3.
Chàng ra đi
Vác súng cầm gươm
Tiễn ra sa trường
Nàng bâng khuâng
Dưới túp lều tranh
Đứng trông lá rơi

Chàng ra đi
Cố gắng chàng ơi
Chiến công vang lừng
Bàn tay em
Bón xén đồng xanh
Dưới ánh chiều thu

Chép lại từ băng cassette “Dáng Xưa”, hòa âm và ban nhạc của NS Lê Văn Thiện, thực hiện tại Saigon năm 1972

 

Thảo luận cho bài: "Chàng Ra Đi"