Chàng Tuổi Trẻ Tù Binh Chiến Tranh

Tác giả:

 

Chàng tuổi trẻ tù binh chiến tranh
Nghe nghìn cân đá đeo trong hồn
Chiều từng chiều ngồi sau chấn song
Lắng xa vời tiếng súng nhớ thương
Nhìn bạn hữu nằm phơi xác khô
Thương bao nhiêu linh hồn đã khuất
Dòng lịch sử trầm luân nắng mưa
Thương quê hương máu lệ từng giờ
Chàng tuổi trẻ ngồi sau chấn song
Khi hoàng hôn nhá nhem buông màn
Chàng lại nằm mộng thấy nắng lên
Thấy ngựa hồng, thấy núi, thấy sông

 

Thảo luận cho bài: "Chàng Tuổi Trẻ Tù Binh Chiến Tranh"