Chanh Chua

Tác giả:


Đoàn Văn Nghệ TNSVHS Nguồn Sống sưu tập


 

Dân Ca Miền Bắc

Nhịp 2/4

(1)

Lên trên rừng ba mươi sáu thứ, thứ chim
Thứ chim là chim loan phượng
Thứ chim là chim chích choè
Á quan họ rằng nghe tôi kể kể chuyện tre.

(2)

Lên trên rừng ba mươi sáu thứ, thứ tre
Thứ tre là tre chẻ lạt
Thứ tre là tre làm nhà
Á quan họ rằng nghe tôi kể người trồng chanh

(3)

Lên trên rừng ba mươi sáu thứ, thứ chanh
Thứ chanh là chanh ăn quả
Thứ chanh là chanh gội đầu
Á quan họ rằng nghe tôi kể người trồng hoa

(4)

Lên trên rừng ba mươi sáu thứ, thứ hoa
Thứ hoa là hoa quân tử
Thứ hoa là hoa chung tình
Á quan họ rằng nghe tôi kể người trồng dâu

(5)

Lên trên rừng ba mươi sáu thứ, thứ dâu
Thứ dâu là dâu ăn quả
Thứ dâu là dâu nuôi tầm
Á quan họ rằng nghe tôi kể người trồng sâm

Dân Ca Việt Nam – Đoàn Nguồn Sống xuất bản – 10/10/1970

 

 

Thảo luận cho bài: "Chanh Chua"