Chanh Chua Ơi…

Tác giả:

Này cô bé chanh chua ta biết

Mắt đuôi thuyền chắng liếc là chi
Ta nhìn thì tội tình gì
Mà sao mắt sắc cho si dại hồn

Này cô bé đa ngôn phố núi
Để ta buồn làm tủi vần thơ
Gần xa gì cũng hững hờ
Chừ ta nhớ bé không ngờ rồi đây

Này cô bé vai gầy nhớ tóc
Cứ dỗi hờn cho ngọc nhòa môi
Chanh chua thì cũng yêu rồi
Dù quanh ta đã nhạt đồi vàng thu

DCCB

Thảo luận cho bài: "Chanh Chua Ơi…"