Chanh Chua

Tác giả:

Này cô bé chanh chua chẳng biết
Có điệu hờn da diết là yêu
Từ tôi mang tội lắm điều
Từ tôi là cái nói nhiều vô duyên

Này cô bé tròn nguyên tuổi mộng
Thoáng môi cười xao động mầu hoa
Ghen tuông gío lạc chân nhà
Mà hoa quên sắc, chắc là tại cô

Này cô bé vẫn hồ như dỗi
Thôi tôi này đáng tội chung thân
Này đây, một chút ân cần
Này cô giữ mãi một lần chanh chua

DCCB

Thảo luận cho bài: "Chanh Chua"