Chào Một Ngày

Tác giả:


Duy Viên


Chào một buổi sáng
bằng những bước đi kéo dài tuổi sống
thêm can trường chấp nhận những buồn vui
Chào buổi trưa từng giọt mồ hôi
cần lao thường nhật trả nợ áo cơm
trả nợ cuộc đời
Buổi chiều chào em đường tình gẫy gánh
để thỏa chút tình thương ngọc tiếc hoa
Và kính cẩn cúi chào tôi buổi tối
Sáng một ngày về tôi với trần gian 

 

Thảo luận cho bài: "Chào Một Ngày"