Châu Bản Triều Tự Đức 1848 – 1883

Tác giả:

Châu Bản Triều Tự Đức 1848 – 1883

6839_p12776

Châu bản (các bản tấu sớ được vua phê duyệt bằng mực son) là một tài liệu lịch sử văn hóa rất giá trị của triều đình. Nó rất cần cho các nhà nghiên cứu và tất cả những ai quan tâm đến lịch sử.
Tập Châu bản tuyển chọn này sẽ cung cấp một số thông tin về kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, tư tưởng, phong tục tập quán… và việc bang giao nói chung ở nước ta cuối thế kỷ XIX, một thời kỳ đặc biệt quan trọng trong toàn bộ lịch sử nhà Nguyễn.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Nhóm tác giả Trung tâm nghiên cứu Quốc học
  • Nhà xuất bản: Nxb văn học
  • Nhà phát hành: Thăng Long
  • Khối lượng: 600.00 gam
  • Kích thước: 16×24 cm
  • Ngày phát hành: 2003
  • Số trang: 286

Thảo luận cho bài: "Châu Bản Triều Tự Đức 1848 – 1883"