Cháu Vẽ Ông Mặt Trời

Tác giả:


 

Cháu vẽ ông mặt trời
Miệng ông cười thật tươi,
Như miệng cười cô giáo
dạy cháu hát, dạy cháu chơi

Cháu vẽ ông mặt trời
Chúm mây ở cạnh ông,
Như ở cạnh cô giáo
Là mái tóc của bé thơ

 

a

Thảo luận cho bài: "Cháu Vẽ Ông Mặt Trời"