Cháy

Tác giả:

Đồi cây khan
hạn khắc nghiệt
trời khô ran.
Ngọn phẫn nộ
rồ điên lan
quyết thách đố.
Cơn tam bành
mạch thủy hỏa
cùng giao tranh.
102700

Thảo luận cho bài: "Cháy"