Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam

Tác giả:

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam (Song Ngữ Việt – Anh)

Theo Quyết Định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đã Cập Nhật Theo Thông Tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 Của Bộ Tài Chính.

Mục Lục:
I. Quy định chung
II. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
Loại Tài Khoản 1 – Tài sản ngắn hạn
Loại Tài Khoản 2 – Tài sản dài hạn
Loại Tài Khoản 3 – Nợ phải trả
Loại Tài Khoản 4 – Vốn chủ sở hữu
Loại Tài Khoản 5 – Doanh thu
Loại Tài Khoản 6 – Chi phí sản xuất, kinh doanh
Loại Tài Khoản 7 – Thu Nhập
Loại Tài Khoản 8 – Chi phí khác
Loại Tài Khoản 9 – Xác định kết quả kinh doanh
Loại Tài Khoản 0 – Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán.

147903_p28512mbt

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
  • Nhà phát hành: Kinh Tế
  • Mã Sản phẩm: 2020070000395
  • Khối lượng: 1364.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 19 x 27 cm
  • Ngày phát hành: 09/2009
  • Số trang: 772

Thảo luận cho bài: "Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam"