Chế Ông Đồ Cự Lộc

Tác giả:

Văn hay chữ tốt ra tuồng
Văn dai như chão, chữ vuông như hòm
Vẻ thấy như vẻ con tôm
Vẻ tay ngoáy cám, vẻ mồm húp tương
Vẻ lịch sự ai bằng Cự Lộc
Vẻ cô đầu nói móc có vài câu:
Anh chẳng sang, mà cũng chẳng giàu
Hầu bao ních, rận bâu quanh chiếu
Khăn nhuộm lờ lờ mùi nước điếu
Nón sơn không méo cũng không tròn
Quần vải thô, ngại giặt ngả màu son
Giày cóc gặm, nhặt dây đàn khâu lấy
Phong lưu ấy mà tình tính ấy
Đến cô đầu, vẫn thấy lả lơi bông
Xinh thay diện mạo anh hùng !

Thảo luận cho bài: "Chế Ông Đồ Cự Lộc"