Che Tay Đứng Ngóng

Tác giả:


Nguyễn Tuấn Khanh


Em ơi, dừng chân bên phố
Lắng nghe mưa về qua ngõ
Mưa giăng kín lối thêm buồn ngoại ô để lại cuối phố

Em ơi , tuổi xannh xao níu
Nắm tay nghe lòng đìu hiu
Câu ru xưa đã sang lời dịu êm tình phơi như lá

Dốc đứng đường dài đôi chân mệt nhoài
Em ơi tuổi mộng xây bao lâu đài
Thức giấc chiều tàn tan trôi mộng vàng
Buồn thương biết mấy giấc mơ cỏ cây

Em ơi, dừng chân bên dốc
Anh dường đã về bên tây
Che tay đứng ngóng bên này ngoại ô buồn trông ra phố

Nguyên Khang trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Che Tay Đứng Ngóng"