Chén Rượu Tình Đổ Nghiêng

Tác giả:


thơ Quỳnh Hương


Trình bày:
Tuyết Dung

Ngày nào tình là thơ
Ngày nào tình là mộng
Hạt yêu nào còn đọng
Gối mộng thuở xa xưa

Anh trôi theo dòng đời
Sợi buồn vương mắt biếc
Giọt lệ nào ứ đọng
Thấm tận đáy tim côi

Làm sao anh biết được
Đường chiều quạnh quẽ sương
Làm sao anh hay được
Lòng tôi vẫn vấn vương

Anh đi biền biệt mãi
Bến xưa ngóng trông thuyền
Anh quên lời ước hẹn
Chén rượu tình đổ nghiêng

Yêu anh em làm thơ
Yêu anh em dệt mộng
Tình yêu nào vẫn đọng
Vẫn ghi lời thề xưa

 

Thảo luận cho bài: "Chén Rượu Tình Đổ Nghiêng"