Chén rượu

Tác giả:

Con đến
mà mẹ biết con không ở lại
Bà mẹ réo cao, tay vòng bạc
Ân cần chén rượu tiễn tôi
Rằng ở đây thóc gạo có thừa
Con đi, thành ra nỗi thiều

Chín năm rồi-
một chén rượu mẹ đưa
con cầm uống trở nên thơ dại
những thoáng cười phảng phất cỏ hoa…

Thảo luận cho bài: "Chén rượu"