Chí Anh Hùng

Tác giả:


Hằng Anh Đường 


Thời gian trôi dần bao lớp anh hùng
Hào phong luu truyền ai mãi cứ trôi
Ta bước đi ta đoàn kết
Luyện võ chung một lòng
Chí anh hùng gian khó chẳng phai
Chung một lòng gian khó chẳng rời
Hãy giữ cho đời ấm no
Vang mãi tiếng anh hùng khắp nơi

Sương gió với bao anh hùng
Đã luyện võ công kiên trì
Cho ngày mai này tươi sáng
Quyết tâm ta cùng nhau phát huy

Đợi người ta mãi trung thành
Cuộc đời này cùng nhau xây đấp quê hương

 

Thảo luận cho bài: "Chí Anh Hùng"