Chỉ Còn Nỗi Đau

Tác giả:

Tình đã xa xôi
Buồn riêng góc trời
Mây ngàn giăng lối
Nhớ thương đầy vơi

Nghìn trùng xa cách
Cuộc tình vỡ tan
Xa xôi vạn dặm
Tình buồn miên man

Yêu nhau muộn màng
Tình quá mong manh
Chất chồng cay đắng
Mắt lệ long lanh

Còn gì nữa đâu
Vàng lá Thu sầu
Mưa buồn hiu hắt
Chỉ còn nỗi đau

Thảo luận cho bài: "Chỉ Còn Nỗi Đau"