Chỉ Còn Thương Nhớ Thôi

Tác giả:

Nỗi nhớ dài mênh mang
Công viên buồn lang thang
Tương tư một tiếng đàn miên man

Lá úa vàng rơi rơi
Công viên chiều đơn côi
Bâng khuâng chợt nhớ người xa xôi

Sài gòn đường phố nắng
Mà lòng nghe giá băng
Kỷ niệm nào thắp sáng
Trong hồn hoang tối tăm
Well-ing-ton dìu bước ngắn
Miệt mài người nhớ chăng
Nhớ chăng
Nhớ chăng
Nhớ chăng

Nước mắt nhạt môi ai
Hờn dỗi nào ai hay
Em mơ ngày tháng dài thiên thai
Sương xuống lạnh chơi vơi
Thương nhớ còn em thôi
Khi ta xa vắng rồi anh ơi

 

Thảo luận cho bài: "Chỉ Còn Thương Nhớ Thôi"