Chỉ Một Lần Thôi

Tác giả:


Trời không thương gieo đớn đau ngăn cách duyên tình ta nát tan
Mà sao anh nỡ lãng quên ,nỡ xuôi theo dòng đời hỡi anh.
Nỡ quên hết bao đêm hẹn thề nỡ vui với ai trên đường về
Để mình em đau thương nhung nhớ.
Đành rằng chia tay ta xa cách nhau cớ sao còn gieo chi bao đớn đau
Cớ sao anh còn cho em lời cay đắng.
Chỉ một lần thôi xin anh hãy vui để cho lòng em quên đi đắng cay
Dẫu mai trọn đời ta xa cách cũng đành……….há đành rằng chia tay……

 

Thảo luận cho bài: "Chỉ Một Lần Thôi"