Chỉ Riêng Anh Thế Thôi

Tác giả:


LV: Châu Gia Kiệt


Forever love you I love you I love you. Chỉ yêu riêng mình anh riêng anh thế thôi.
Dù cho bao nhiêu chông gai em vẫn xin yêu bằng một tình yêu khó phai.

Đã đắm đuối yêu anh rồi còn đâu nữa trái tim cho ai đợi chờ chỉ muốn có anh thôi người yêu hỡi xin người đừng chờ nữa. Người hỡi đừng mong lấy cắp trái tim tôi vì tình này đã trao cho anh đó riêng anh thôi và chẳng ai hơn.

Tình em nay trao hết riêng tặng anh qua thời gian sẽ không phai tàn những gió cuốn bụi đường.
Tình em mãi mãi theo thời gian muôn ngàn năm còn trải dài theo những ánh sao trên trời cao.
Forever love you I love you I love you. Chỉ yêu riêng mình anh riêng anh thế thôi.
Dù cho bao nhiêu chông gai em vẫn xin yêu bằng một tình yêu khó phai.

Khi trao hết trái tim đã yêu anh đậm sâu dẫu có những đam mê gởi trao lòng em vẫn yêu anh dài lâu.

Biểu Diễn : Mây Trắng

 

Thảo luận cho bài: "Chỉ Riêng Anh Thế Thôi"