Chỉ sợ sét của bà

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chỉ sợ sét của bà


Nhà giàu họ nuôi đầy tớ ở trong nhà, bữa nào ăn cơm, bà chủ cũng xới cho vừa sét ba bát thì thôi. Một hôm, mưa to gió lớn, sấm sét dữ dội. Bà chủ run lập cập, còn anh đầy tớ thì cứ thản nhiên như không. Bà ta thấy vậy, hỏi:

– Mày không sợ sét ư?

Anh đầy tớ đáp:

– Tôi không sợ sét của trời, tôi chỉ sợ sét của bà thôi. Cứ mỗi bữa bà xới cho ba sét cơm, thì tôi đến chết đói mất.

 

Thảo luận cho bài: "Chỉ sợ sét của bà"