Chỉ tay

Tác giả:

Xoè tay ngắm nghía mấy đường vân

Ngang dọc phân tranh định số phần
Thiên thai địa phủ thời vạch sẵn
Quá khứ vị lai sự tại nhân ?

Thảo luận cho bài: "Chỉ tay"