Chị văn công

Tác giả:

Hoa tặng cho em là hoa sim núi
Canh nấu em ăn là bát canh rừng
Lau mặt phấn, em nghiêng mình xuống suối
Con suối rừng cũng mến chị văn công
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Chị văn công"