Chỉ Vì Anh Yêu Em (*)

Tác giả:


Trình bày:
La Sương Sương & Kỳ Anh

Chợt bỗng thức giấc x tình còn ấm
Một dòng thư em ghi tên người dấu yêu

Chuyện tình nào say đắm
nói không nên lời

Khi yêu x ta chỉ biết trao.. đắm đuối
x
chỉ là x riêng mình x
chỉ là x trao về anh

Người yêu hỡi anh xin em đừng hờn dỗi
Tình em xin trao cho anh tình đắm say

 

Thảo luận cho bài: "Chỉ Vì Anh Yêu Em (*)"