Chị xa

Tác giả:

Chẳng cách chẳng chia đâu có chuyện
Đâu có câu ca chắt nỗi đời
Trăn trở phía ngoài than với biển
Bạc đầu trắng sóng phía người ơi

Là đấy đầu non hay cuối biển
Gồng gánh gia tài ca một câu
Công cha nghĩa mẹ mưa bong bóng
Cạn đêm nổi nước ngược sông Cầu

Biếc đừng phô nắng thắm đừng pha
Mười hai bến nước bến quê nhà
Chợt đó thơ nào đầy Nguyễn Bính
Em rằng em bé chị rằng xa
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Chị xa"