Chia

Tác giả:

Chia anh nửa chỗ em nằm

Nghìn năm còn nhớ mộng tình lên ngôi
Chia anh gối lệch da người
Em xin chia hết nửa đời yêu anh …

CL

Thảo luận cho bài: "Chia"