Chia…

Tác giả:

em về ngắt cỏ . tương tư
nồng hương đất cũ huyền hư khóc cười
trái tim ngang ngửa chia người
vết cắt chừa dấu đầu đời . một duyên

chứng tích ám ảnh muôn niên
chờ mưa ngâu rửa trầm miên . u tình
nguyền xưa còn chút trung trinh
níu chân ngày tháng kệ kinh mơ hồ

em về vắt nhánh sông . khô
treo lên sợi tóc chia ô nỗi buồn
tập tành cột nhớ thương . chôn
tạ từ rót rượu càn khôn mời người

yêu em . dở một trang đời
lần theo chữ nghĩa . hụt hơi . lạ giòng
mộng tràn đổi sắc tịnh không
sử tình . một đóa từ tâm . chia người

Yên Chi

Thảo luận cho bài: "Chia…"