Chia

Tác giả:

Tuổi luống tâm bận tầm thuật toán
Số tình
chia chẵn một đơn côi.

Thảo luận cho bài: "Chia"