Chia buồn cùng năm Sửu

Tác giả:

(17 bẻ gẫy sừng trâu)

Khi em lên mười bảy
Loài trâu mất tích sừng
Cỏ đang thơm bỗng dại
Trái tim chàng rét run

Ai bảo em mười bảy
Bẻ gãy hết ngọt ngào
Con trâu và con gái
Cứa một đường hơn dao

Vậy thì anh mười tám
Hơn một tuổi ngon lành
Tình nguyện làm con ….. nghé
Cưa sừng nhìn xuân xanh !

Thảo luận cho bài: "Chia buồn cùng năm Sửu"