Chia Buồn Với Con

Tác giả:

Tặng đứa con gái thương yêu

Nuốt lệ lặng im chia cùng con,
Nỗi buồn ly biệt vợ chồng son.
Tiếng nấc thương tâm từ lòng mẹ,
Xót dùm thân trẻ, quả phụ non.

Chồng con đã ra người thiên cổ,
Chở nặng khối sầu, bởi vì đâu?!
Thôi thì : âu cũng là mệnh số.
Mẹ chia với con bớt khổ sầu!!!.
(Gia-Tự Diệu-Thi, khuya 22-01-1999)

Je voudrais partager ta peine

Ravalant mes larmes, je partage ta peine,
Cruelle séparation de deux jeunes époux,
Le sanglot de mon coeur de mère pleure
Si jeune et déjà veuve… !

Ton époux est désormais parti vers d’ autres cieux
Pourquoi cette peine si lourde d’où vient-telle
Sort et destinée sont écrits dans les étoiles…

Je voudrais partager ta peine si lourde
Et si cruelle pour tes jeunes épaules !
(Traduit par Marie-Colombe Bạch Thị-Ngọc-Sương)

Thảo luận cho bài: "Chia Buồn Với Con"