Chia Tay

Tác giả:

Nàng ghé mặt, khẽ khàng môi hôn vội
Trên mặt chàng da thịt – chợt buồn câm
Ân ái cũ thu mình vào sợi tóc
Vướng vai chàng – như thể nghĩa trăm năm

Nàng ghé mặt, thì thầm – lời từ tạ
Bên tai chàng, tiếng nhẹ bổng như mây
Ngôn từ co cuộn trong hơi thở
Nợ ba sinh trả sao hết – một ngày

Chàng ghé mặt, nhìn vào gương – ký ức
Nhận ra Nàng một thuở – là trăng
Dăm vết thẹo của đôi lần lầm lỡ
Đủ sâm soi – đến sùng sượng đá vàng

Lời từ tạ u minh như ẩn ngữ
Chàng nửa đời chưa hiểu nghĩa phôi phai

Nàng trở gót, khẽ khàng đi – như đến
Một đời – Chàng – sợi tóc vướng trên vai

CV

Thảo luận cho bài: "Chia Tay"