Chia Tay

Tác giả:

Những ngày mưa lạnh gió lê thê
Ta muốn trần gian ngớt tiếng đi
Ta muốn ngựa xe đừng rộn nữa
Âm thầm trong những buổi chia ly

Thảo luận cho bài: "Chia Tay"