Chia Tay

Tác giả:

Mày nói tao đi đi
Mà mắt mày ươn ướt
Mai mốt xa nhau rồi
Chắc mày buồn sướt mướt

Tao với mày thương nhau
Đâu ruột rà máu mủ
Chỉ chia nhau đớn đau
Ngày quê hương đổi chủ

Mày cầu xin cho tao
Ngày bình an bến đỗ
Số phận có thế nào
Nhớ ngày tao đi, giỗ

Mày đừng quá thảm sầu
Đời có gì bền lâu
Tương lai mình có gặp
Chia cho nhau đời sầu

Thảo luận cho bài: "Chia Tay"