Chia Tay Dưới Đèo

Tác giả:

chiều đã tắt mưa mù góc núi

em về đi anh sẽ qua đèo
còn dấu môi ướt lệ mang theo
mai mốt nắng sẽ khô niềm nhớ
gặp nhau chi rừng ngàn trắc trở
xa nhau mịt mờ bóng sương tan
đèo Phượng-Hoàng mây xé khăn tang
em về phố anh còn đứng ngóng
tuổi năm mươi qua đèo vô vọng
chẳng mấy khi về lối cỏ xưa
em đừng đợi anh đâu dám hứa
đi lâu mau cũng phải qua đèo

nguyễn-thanh-khiết

Thảo luận cho bài: "Chia Tay Dưới Đèo"