Chia xẻ

Tác giả:

Một lần tô phở chia hai
Dĩa cơm xén nửa, chén cà xẻ đôi
Giờ đây chiếc đũa đơn côi
Đưa cơm và miệng, nhạt môi đắng lòng

Thảo luận cho bài: "Chia xẻ"