Chiếc Bánh Trung Thu

Tác giả:

Một mảnh trăng thu hình chiếc bánh;

Bánh không ngon lắm cũng tinh anh
Sáng hôm mười bốn ta xa cách;
Đến tối trung thu em một mình

Mình em mở chiếc bánh trông trăng
Anh để dành cho, gói kỹ càng
Mỗi miếng ngọt bùi là tưởng nhớ
Đến ai gởi gắm mối tình thương .

Bên này anh cũng ngẩng trông xa
Cây cỏ làng quê tắm ánh ngà
Đôi ngã nhớ nhau nhìn sững nguyệt :
Bánh tròn xum họp của đôi ta .

24-10-1966

Thảo luận cho bài: "Chiếc Bánh Trung Thu"