Chiếc bình đã vỡ

Tác giả:

Em đã đập tan rồi
Chiếc bình anh quý nhất
Anh gìn giữ đêm ngày
Nâng niu như báu vật

Ôi chiếc bình, chiếc bình
Với anh là tất cả
Hy vọng với niềm tin
Tình yêu cùng phép lạ

Anh gửi ở trong bình
Máu hồng và nhịp thở
Hạnh phúc của đời anh
Mong manh và đễ vỡ…

Em đã đập tan rồi
Chiếc bình anh quý nhất
Bởi đơn giản với em
Bình chỉ là cục đất

Em đập chẳng run tay
Em đập không nhíu mày

Chiếc bình đã vỡ rồi
Không bao giờ lành lại
Trái tim anh như bình
Cũng vỡ rồi, mãi mãi…
(2001)

Thảo luận cho bài: "Chiếc bình đã vỡ"