Chiếc Cầu Gẫy

Tác giả:

Từ buổi ta thôi không yêu nữa

Con sông chẳng bận phải đổi giòng
Em thôi là một chuyến đò ngược
Đưa ta vào những chuyện long đong

Từ buổi ta thôi không yêu nữa
Con sông đã chảy bớt nhọc nhằn
Em bắc ngang ta chiếc cầu gẫy
Hoang tàn như thể chưa người qua

Từ buổi ta thôi không yêu nữa
Con sông tàn phế chẳng có bờ
Em có cho thêm ngàn con sóng
Cũng đành xin trả lại hư vô

CV

Thảo luận cho bài: "Chiếc Cầu Gẫy"