Chiếc cồn cỏ

Tác giả:

Mẹ chặt cành tre cắm cán cờ Tổ quốc
Lá cờ bay, đỏ rực, lá cờ bay
Ôi cành tre và dáng người bất khuất
Mang trong mình chiến thắng hôm nay.
10-1973

Thảo luận cho bài: "Chiếc cồn cỏ"